آشنایی با دندان پزشکان کلینینک رسا

 

لیست دندانپزشکان کلینیک رسا

۱- دکتر سعید رضا ملکی دندانپزشک و متخصص بیماریهای دهان فک و صورت

۲- دکتر سید علی میری دندانپزشک و متخصص پروتز

۳- دکتر هژیر رحیمی دندانپزشک و متخصص ارتودنسی

۴- دکتر علیرضا محمدی دندانپزشک و متخصص جراح فک و صورت

۵- دکتر بیژن رضوان دندانپزشک

۶- دکتر پژمان حیدری دندانپزشک

۷- دکتر فاطمه سادات حسینی دندانپزشک

۸- دکتر پریسا بابایی دندانپزشک

۹ – دکتر فروغ رمضانپور دندانپزشک